Kategori arkiver: Nyheder

Nyt fra din revisor – bl.a. ny bogføringslov

Artiklerne er hovedsageligt rettet mod revisorer, men mange af emnerne er også af interesse for virksomhederne, hvorfor vi har valgt at henvise til dem her. Høringsfristen for forslaget til den nye bogføringslov er afsluttet og det forventes, at loven træder i kraft den 1. juli 2022. Forslagets gennemførelse muliggør bl.a. en forøgelse af kontrolmulighederne for […]

Forældrekøbslejligheder m.v. – nyeste udvikling

Forældrekøbslejligheder m.v. – nyeste udvikling Alle har ventet spændt på udviklingen i, hvordan værdiansættelse af ejendomme, der overdrages inden for gaveafgiftskredsen, vil være. Alle rådgivere har i den forbindelse ventet på, at Skatterådet i forbindelse med afgivelse af bindende svar ville komme med nogle retningslinjer for, hvornår værdiansættelsen kan ske efter værdiansættelsescirkulæret fra 1982, og […]