Nyt fra din revisor – juni 2022

Foreningen Danske Revisorer udgiver hver måned et nyhedsbrev med emner, som vi vurderer kan have interesse for dig.

Bidrag til Ukraine – Skatte- og momsmæssige udfordringer.

I forbindelse med den frygtelige krig i Ukraine har mange danskere givet bidrag for at hjælpe ukrainerne med mad, drikke, tøj og meget mere. Mange giver også ukrainerne ophold i deres hjem eller kører ned til Polen og henter personer eller afleverer naturalier. I artiklen beskrives de gældende skat- og momsregler for bidrag.

Kørselsgodtgørelse og høje benzinpriser.
Skattestyrelsen har vedtaget forhøjede satser for kørselsgodtgørelse pr. 1. maj 2022.

Leasingbiler og skat.
Det er efterhånden blevet meget udbredt, at man leaser sin bil i stedet for at købe den – specielt i den seneste tid, hvor man ikke rigtigt har overblik over, hvordan bilmarkedet vil udvikle sig pga. alle de nye regler om grøn omstilling. Artiklen fokuserer på de skattemæssige regler for leasingbiler på hvide plader.

Mangelfuldt regnskabsgrundlag…
Er et regnskabsgrundlag mangelfuldt, eksempelvis fordi der ikke er foretaget kasseafstemning, kan selvangivelsen tilsidesættes og erstattes af et skøn. Læs om Skattestyrelsen behandling af regnskabet og mulige konsekvenser ved mangler i nyhedsbrevet.

Læs mere i Nyt fra din revisor. – juni 2022