Forældrekøbslejligheder m.v. – nyeste udvikling

Forældrekøbslejligheder m.v. – nyeste udvikling

Alle har ventet spændt på udviklingen i, hvordan værdiansættelse af ejendomme, der overdrages inden for gaveafgiftskredsen, vil være. Alle rådgivere har i den forbindelse ventet på, at Skatterådet i forbindelse med afgivelse af bindende svar ville komme med nogle retningslinjer for, hvornår værdiansættelsen kan ske efter værdiansættelsescirkulæret fra 1982, og hvornår værdiansættelsen skal ske til markedspris…

Læs mere om forældrekøb her