Nyt fra din revisor – bl.a. ny bogføringslov

Artiklerne er hovedsageligt rettet mod revisorer, men mange af emnerne er også af interesse for virksomhederne, hvorfor vi har valgt at henvise til dem her.

Høringsfristen for forslaget til den nye bogføringslov er afsluttet og det forventes, at loven træder i kraft den 1. juli 2022. Forslagets gennemførelse muliggør bl.a. en forøgelse af kontrolmulighederne for Erhvervsstyrelsen.

Nogle få højdepunkter fra lovforslaget er
– Markant forhøjet bødeniveau på op til 1,5 mio. kr. for virksomheder, der ikke er i stand til at frembringe grundlaget for bogføringen til myndighederne
– Samtidig ændring af Årsregnskabsloven, så indsendelsesfristen ændres fra 5 til 6 måneder
– Krav om digitalisering af bogføringen senest 10 dage efter registreringen, hvis virksomheden har over 300.000 kr. i årlig omsætning.

Mange virksomheder indscanner og lagrer bilag elektronisk og sparer derved tid ved bogføringen. Dette harmonerer også godt med de foreslåede ændringer i Bogføringsloven, hvor der fremover kræves digital lagring fra 1. januar 2023. Danske Revisorer har indbudt en række leverandører til at skrive om deres produkt.

Læs alle artiklerne på Danske Revisorer Nr. 1/2022