Ellebæk Revision ApS - godkendt revisionsfirma

Ellebæk Revision er et godkendt revisionsfirma, som betjener kunder i forskellige brancher, både små og mellemstore virksomheder, aktieselskaber, anpartsselskaber og personligt ejede virksomheder med flere.

Ellebæk Revision udfører revision og udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning af såvel økonomisk som skattemæssig karakter.

Fortrolighed, engagement og nærvær, faglige kompetencer og løbende udvikling er en naturlig del af Ellebæk Revision.

Et fagligt niveau med løbende opdatering om ny lovgivning og nye regelsæt er en selvfølge hos Ellebæk Revision.