Moms- og skattetjek

Vi tilbyder moms- og skattetjek, som medfører fordele hos SKAT.

SKAT har aftalt med revisorerne, at revisorer kan udføre en særlig kontrol af de skatte- og momsmæssige forhold i din virksomhed, og at virksomheden til gengæld opnår en række fordele hos SKAT.

Skattemyndighederne tilbyder følgende fordele til virksomheder som får udført moms- og skattetjekket:

  • Hotline til særlig afdeling hos SKAT.
  • Fast track-ordning ved henvendelser til SKAT og gennemsigtighed ved SKATs sagsbehandling.
  • Proaktiv indsats fra SKATS side inden udsendelse af første foreløbige fastsættelse eller første rykker.
  • Mulighed for, at virksomheden offentligt kan vise, at de deltager i ordningen.
  • Mulighed for, at SKAT telefonisk forklarer et forslag til afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse.
  • Fremskyndet sagsbehandling ved ligning.

Hvad udfører vi?

Det er fastlagt med SKAT som aftalepart, hvad der skal udføres. Vi skal blandt andet tjekke:

  • at virksomhedens grundlæggende oplysninger er korrekte. Vi påser, i samarbejde med virksomheden, at oplysninger i offentlige registreringer er korrekte.
  • Tjek af regnskab og afstemninger. Du får gennemgået eventuelle erklæringer om regnskabsmæssige forhold, vi påser, at virksomheden har foretaget afstemninger, og undersøger, om der er øvrige oplysninger, der er relevante ift. virksomhedens regnskab.
  • Tjek af momsforhold. Du får blandt andet gennemgået oplysninger om virksomhedens momsforhold, herunder virksomhedens momsindberetninger og -fradrag.
  • Du får gennemgået, om der er sket sammenblanding mellem virksomhedens og ejers private økonomi, særligt ift. udgifter, transaktioner, herunder om ejer eller nærtstående har adgang til virksomhedens ejendomme eller biler, og at de bliver beskattet korrekt af forholdene.

Vi afgiver en erklæring om, hvad vi har lavet.

Ordningen igangsættes i første omgang som en frivillig forsøgsordning fra SKATs side.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.